Terug naar de Onthaal pagina
Wettelijke bepalingen

Wanneer u de website www.letude.be raadpleegt, erkent u akkoord te gaan met deze wettelijke bepalingen. Létude Interior behoudt zich het recht deze wettelijke bepalingen te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen. Als u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze wettelijke bepalingen na te lezen. Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de activiteiten van Létude Interior.

Aansprakelijkheid

Létude Interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen door het uitvoeren van onderhoud of updates. Létude Interior biedt geen enkele garantie met betrekking tot juistheid van de informatie die op de site wordt aangeboden. Elk gebruik van informatie uit deze website gebeurt volledig op eigen risico.

Bescherming van de intellectuele rechten op de website en haar inhoud

Alle rechten op inhoud en opbouw van de website www.letude.be en onder meer maar niet uitsluitend foto's, teksten, logo's, lay-out, titels, commerciële namen en andere elementen zijn beschermd door nationale en internationale wetteksten en reglementen die door elke bezoeker van de website dienen gerespecteerd. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Létude Interior is elke reproductie of gebruik voor publieke of privé- doeleinden van deze website, door om het even via welk middel, verboden.

Informatie op de website

Er is een grootste zorg besteed aan het creëren en updaten van deze site, het verzamelen van alle gegevens en de redactie van de teksten. Létude Interior kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten fouten die de website kunnen bevatten. Elk gebruik van deze website gebeurt volledig op eigen risico. Indien u niet instemt met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet akkoord gaat met deze bepalingen, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer raad te plegen.

Links

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. www.letude.be heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor vergissingen in adressen of domeinnamen. Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (emmacrab@gmail.com) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Technische problemen en virussen

Er worden alle nodige inspanningen gedaan om onderbrekingen te vermijden. Létude Interior zal niet verantwoordelijkheid zijn voor eventuele onderbrekingen of andere technische problemen. Létude Interior zal haar uiterste best doen om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven, maar kan niet garanderen dat de website, haar bestanden en informatie vrij van virussen, hacking-attacks of andere computermisdrijven is.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Leuvense rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Contact

Létude Interior
Veronique Meert
Koning Leopold I straat 50
3000 Leuven België
Tel en fax: 016 22 34 30 Email: interior(at)letude.be
Ontwerpster van de lay-out van deze website: Manuela Meeus email : emmacrab (at) gmail.com
Webhosting : Easyhost


Onthaal pagina